Мэдээлэл
2012 оны ИТХурал
<!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:RelyOnVML></o:RelyOnVML> <o:AllowPNG></o:AllowPNG> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> Орон нутгийн 6 дахь удаагийн сонгуулиар сумын ИТХурал 2012 оны 12 дугаар сарын 04-нд 21 төлөөлөгчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж ИТХ-ын даргаар Т.Эрдэнэ, ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргаар Ш.Элбэгжаргал, Засаг даргаар Х.Дашдэлэг нар ажиллаж байна. Төлөөглөгчдийн 5 эмэгтэй, 16 эрэгтэй боловсролоор нь үзвэл дээд 5 тусгай дунд 4, бүрэн дунд 12 МАН-ын 11 төлөөлөгч, АН-ын 10 төлөөлөгч байна. 1. Т.Эрдэнэ-ИТХ-ын дарга 2. Б.Энхболд- холбооны эрхлэгч 3. Ө.Сүхбаатар-ЕБС-ийн багш 4. Н.Даариймаа-хувиараа 5. Ш.Чимэддорж-хувиараа 6. П.Давгадорж- багийн Засаг дарга 7. Х.Гомбодорж-багийн Засаг дарга 8. Д.Адилбиш-малчин 9. Ж.Хандрагчаа-малчин 10. Т.Бямбасүрэн-багийн Засаг дарга 11. Ш.Сундуй-малчин 12. Ч.Цэнд-Очир-малчин 13. Ц.Болдбаатар- малчин 14. Д.Баасандорж-багийн Засаг дарга 15. Ч.Данаажав-Хөгжмийн багш 16. Д.Ган-Өлзий-Малчин 17. О.Самбуу-Ёндон-багийн Засаг дарга 18. Э.Туул-ЕБС-ийн багш 19. С.Эрдэнэтогтох-Малчин 20. Ц.Цэрэндэмбэрэл-Малчин 21. Г.Оюунгэрэл-Хувиараа Тэргүүлэгчид Т.Эрдэнэ-ИТХ-ын дарга Б.Энхболд-Хол..