Өвөрхангай аймгийн Тарагт сумын ИТХурлын түүх
11 сар
14
 

Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль  1992 оны 08 дугаар сард батлагдсанаар шинээр анхан шатны нэгж болох “БАГ”-ууд үүсч багийн ИНХурлууд зохион байгуулагдаж сумын ИТХ-ын Төлөөлөгчдийг сонгож  ИТХ-ын анхны дарга, нарийн бичгийн дарга, Тэргүүлэгчдийг сонгох ажлууд хийгдсэн байна.

1992 оны 09 сарын 21-нд сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал 35 төлөөлөгчийн бүрэлдэхүүнтэй  анх байгуулагдаж ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн  анхны орон тооны бус даргаар  Б.Баатар, нарийн бичгийн даргаар С.Цэгмид,/Намнансүрэн/ Засаг  даргаар Ц.Амгалан нар  ажилласан байна.

Төлөөлөгчид


1.       Цэрэндолгор- багийн Засаг дарга

2.       С.Чулуунхүү-Тарагт компанийн захирал

3.       Ц.Одончимэг- багш

4.       Ш.Бямбасүрэн- малчин

5.       С.Цэрэнадмид-т/ эдийн эрхлэгч

6.       С.Нэргүй-багийн засаг дарга

7.       С.Цэдэндорж-бригадын дарга

8.       Ө.Мандах-малчин

9.       Г.Дэмчиг-малчин

10.   С.Вандандавга- малчин

11.   Ө.Данзан малчин

12.   С.Чулуунбаатар- багийн Засаг дарга

13.   Д.Алтангэрэл- малчин

14.   Д.Батнасан- малын бага эмч

15.   Хашгэрэл-агент

16.   Д.Баасан- багийн Засаг дарга

17.   А.Жаргалсайхан-хүний бага эмч

18.   В.Даваажаргал –малын бага эмч

19.   С.Бямбадорж-агент

20.   С.Эрдэнэбаатар-т/ эдийн эрхлэгч

21.   Д.Өлзийбаатар-Хөдөлмөр компанийн захирлын туслах

22.   Б.Баатар- сургуулийн захирал

23.   Д.Долгорсүрэн-Ав хайрхан компанийн ня-бо

24.   Б.Өөдөс- цэцэрлэгийн эрхлэгч

25.   Б.Дашцэрэн- багийн Засаг дарга

26.   Т.Баатар- малчин

27.   Ц.Даваатогтох-малчин

28.   Ц.Пүрэвбазар –малчин

29.   Л.Цэвээнцэнд-малчин

30.   Ц.Чулуунбат- багийн Засаг дарга

31.   М.Шаарийбуу-малчин

32.   З.Бямба-малчин

33.   С.Алтангэрэл малчин

34.   Ж.Жамбалдорж- малчин

35.   Лувсандорж- малчин


Тэргүүлэгчид


Б.Баатар-ИТХТ-ийн дарга, Сургуулийн захирал

Ц.Цэгмид-ИТХ Т-ийн нарийн бичгийн дарга, багш

Ч.Бавуудорж-Хөдөлмөр ХХК-ны захирал

Ж.Тайванжаргал-ЗДТГ-ын дарга

Л.Цэрэндорж-багийн Засаг дарга

З.Чулуун- багийн Засаг дарга

Ц.Эрдэнэбат-малын эмч


1996 оны 10 дугаар сарын 26-нд сумын ИТХурал шинээр сонгогдон хуулийн дагуу орон нутгийн ээлжит сонгууль болж 20 төлөөлөгчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн даргаар В.Ганбат нарийн бичгийн даргаар В.Баатар, Засаг даргаар Ц.Амгалан нар  ажилласан байна.

Төлөөлөгчид


1.       Ц.Амгалан- Сумын Засаг дарга

2.       Б.Баатар- сургуулийн захирал

3.       М.Ганбаатар-хөдөлмөр-Алдар ХХК-ны захирал

4.       Ц.Лхавгажав- багш

5.       Л.Жаргалбаатар-Хаш-Ундрах ХХК-ны захирал

6.       В.Ганбат-Ав хайрхан ХК-ны захирал

7.       Ц.Мягмарсүрэн-ЦШС-ийн салбарын эрхлэгч

8.       Д.Долгорсүрэн-Сумын Засаг даргын орлогч

9.       Ё.Оюунцэцэг-хүний их эмч

10.   Ж.Дашдэвэг-зоо техникч

11.   Б.Наранцэцэг-эрхлэгч эмч

12.   Ц.Жүгдэрнамдаг- багш

13.   С.Цэгмид-багш

14.   Л.Цэвээнцэнд малчин

15.   С.Чулуунбаатар-багийн Засаг дарга

16.   Ц.Мягмардэлгэр-малын эмч

17.   Ж.Тайванжаргал-ЗДТГ-ын дарга

18.   Ц.Ренчинхорлоо-мах бэлтгэлийн төлөөлөгч

19.   Д.Чулуунпүрэв-Агрономич

20.   Б.Энхболд-Холбооны салбарын эрхлэгч


Тэргүүлэгчид


В.Ганбат –ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн дарга

Б.Баатар-сургуулийн захирал

Д.Долгорсүрэн-Засаг даргын орлогч

Л.Жаргалбаатар-Хаш-Ундрах ХХК-ны захирал

М.Ганбаатар-Хөдөлмөр алдар ХХК-ны захирал

Ж.Дашзэвэг –зоо техникч

Б.Наранцэцэг-Эрхлэгч эмч


Орон нутгийн ээлжит 3 дахь удаагийн сонгууль болж 2000 оны 10 дугаар сарын 19-нд сумын ИТХ шинээр сонгогдсон 20 төлөөлөгчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн даргаар Ц.Төмөр-Очир, нарийн бичгийн даргаар Д.Чулуунпүрэв, Засаг даргаар Ц.Амгалан нар  ажилласан байна.

Төлөөлөгчид


1.       Ц.Төмөр-Очир –ИТХ-ын дарга

2.       С.Цээтүншин- багш

3.       Т.Валя- хүний их эмч

4.       Д.Чулуунпүрэв- ЗДТГ-ын дарга

5.       Б.Ганбаатар-бага эмч

6.       Н.Намчинжамч-багийн Засаг дарга

7.       Д.Долгосүрэн- Татварын байцаагч

8.       Ц.Цэрэндорж- малчин

9.       З.Түмэндэмбэрэл- багийн З/дарга

10.   Р.Хажидсүрэн-Хичээлэнгийн эрхлэгч

11.   Т.Эрдэнэ- Засаг даргын орлогч

12.   Ц.Чанцалням- бага эмч

13.   С.Гомбосүрэн- багийн Засаг дарга

14.   Л.Ганбаатар-Н/даатгалын байцаагч

15.   С.Чулуунбаатар- багийн Засаг дарга

16.   Ц.Амарсайхан-ня-бо

17.   Б.Баатар-захирал

18.   Г.Наранчимэг- багш

19.   С.Эрдэнэбаатар—багийн З/дарга

20.   Р.Адьяадулам-цэцэрлэгийн багш


Тэргүүлэгчид


Ц.Төмөр-Очир ИТХ-ын дарга

Д.Чулуунпүрэв- ИТХ-ын нарийн бичгийн дарга

Д.Долгорсүрэн-Төрийн сангийн төлөөлөгч

Б.Баатар-Сургуулийн захирал

Т.Валя- Эмнэлгийн эрхлэгч

З.Түмэндэмбэрэл-багийн Засаг  дарга

Р.Адъяадулам- цэцэрлэгийн багш

Багийн иргэдийн нийтийн хурлын даргаар:

1-р баг Ш.Цээрэгзэн, 2-р баг Ш.Чулуунхүү, 3-р баг Ж.Ичинноров, 4-р баг О.Цэрэнпунцаг, 5-р баг Д.Алтангэрэл, В.Даваажаргал нар ажиллаж байв.

Орон нутгийн ээлжит 4 дэхь удаагийн сонгууль болж 2004 оны 11 дүгээр сарын 05-нд сумын ИТХурал шинээр сонгогдож 20 төлөөлөгчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж ИТХ-ын Тэргүүлэгдчийн даргаар Б.Ганбаатар /2004-2005/, Д.Чулуунпүрэв /2005-2008/ нарийн бичгийн даргаар Ц.Төмөр-Очир/2004-2005/, Ш.Элбэгжаргал /2005-2008/, Засаг даргаар Ц.Амгалан нар   ажилласан.

Төлөөлөгчид


1.       Д.Адилбиш-малчин

2.       Б.Баттогтох-бага сургуулийн эрхлэгч

3.       С.Цэрэннадмид-малчин

4.       Н.Намчинжамц-багийн Засаг дарга

5.       Ц.Төмөр-Очир- ИТХТ-ийн н/б дарга

6.       Д.Чулуунпүрэв-ЗДТГ-ын дарга

7.       М.Самбадондов-багийн Засаг дарга

8.       А.Жамсрандорж-б/орчны байцаагч

9.       Б.Ганбаатар-ИТХТ-ын дарга

10.   З.Түмэндэмбэрэл-Татварын байцаагч

11.   Ц.Амгалан-Засаг дарга

12.   Д.Долгорсүрэн- Т/сангийн төлөөлөгч

13.   С.Насанханд-багш

14.   Х.Гомбодорж-багийн Засаг дарга

15.   Т.Эрдэнэ- Засаг даргын орлогч

16.   О.Лхавгасүрэн- малчин.

17.   О.Самбуу-Ёндон-багийн Засаг дарга

18.   Б.Энхболд-Холбооны эрхлэгч

19.   Ш.Оюун-НД-ын байцаагч

20.   С.Чинзориг –малчин


Тэргүүлэгчид


Д.Чулуунпүрэв-ИТХ-ын дарга

Ц.Төмөр-Очир-тэтгэвэрт

М.Самбадондов-багийн Засаг дарга

Д.Долгорсүрэн-Төрийн сангийн төлөөлөгч

С.Насанханд- бага ангийн сургалтын менежер

Б.Энхболд-Холбооны эрхлэгч

Ш.Оюун-Нийгмийн даатгалын байцаагч

Багийн Иргэдийн нийтийн хурлын даргаар:

1-р баг Б.Баттогтох, 2-р баг Ш.Чулуунхүү, 3-р баг Ж.Ичинноров, 4-р баг О.Цэрэнпунцаг, 5-р баг Д.Алтангэрэл, 6-р баг В.Даваажаргал нар ажиллаж байсан.


Орон нутгийн 5 дахь удаагийн сонгуулиар 2008 оны 10 дугаар  сумын ИТХурал 21 төлөөлөгчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж ИТХ-ын даргаар Д.Чулуунпүрэв, ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн  бичгийн даргаар Ш.Элбэгжаргал, Засаг даргаар Э.Ариунболд/2008-2009/ С.Бат-Эрдэнэ/2009-2012/ нар ажилласан.

Төлөөлөгчид:

    Д.Чулуунпүрэв-ИТХ-ын дарга

2.       О.Самбуу-Ёндон-багийн Засаг дарга

3.       Н.Намчинжамц-БИНХурлын дарга

4.       С.Чинзоригт-багийн Засаг дарга

5.       Д.Галч-бага сургуулийн нярав

6.       Б.Ганбаатар- бага эмч

7.       Ц.Мөнхсаруул-ЕБСургуулийн нярав 

8.       Ө.Сүхбаатар-ЕБСургуулийн багш

9.       С.Пүрэвсүрэн-малчин

10.   Ц.Амарсайхан-ЕБС-ын ня-бо

11.   Х.Гомбодорж-багийн Засаг дарга

12.   М.Самбадондов-Төслийн ажилтан

13.   Д.Батнасан-малын эмч

14.   Ш.Батбилэг-соёлын ажилтан

15.   Ж.Хандрагчаа-малчин

16.   Б.Энхтөр- хувиараа

17.    Н.Жаргалсайхан-багш

18.   Г.Нямдорж-хувиараа

19.   Т.Бямбасүрэн-багийн Засаг дарга

20.    С.Бат-Эрдэнэ-Засаг дарга

21.   Э.Даваа-ЕБС-ийн багш


Тэргүүлэгчид


Д.Чулуунпүрэв-ИТХ-ын дарга

Ө.Сүхбаатар-ЕБС-ийн багш

Ц.Амарсайхан-ЕБС-ийн ня-бо

М.Самбадондов- төслийн ажилтан

Н.Жаргалсайхан-ЕБС-ийн багш

Э.Даваа- ЕБС-ийн багш

С.Пүрэвсүрэн-малчин

Багийн Иргэдийн нийтийн хурлын даргаар:

1-р баг Ц.Хоролтогтох, 2-р баг Н.Намчинжамц, 3-р баг Ж.Ичинноров, 4-р баг Ш.Бүжинлхам, 5-р баг Д.Алтангэрэл, 6-р баг В.Даваажаргал нар ажиллаж байв.

Орон нутгийн 6 дахь удаагийн сонгуулиар сумын ИТХурал 2012 оны 12 дугаар сарын 04-нд  21 төлөөлөгчийн бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж ИТХ-ын даргаар Т.Эрдэнэ, ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн  бичгийн даргаар Ш.Элбэгжаргал, Засаг даргаар Х.Дашдэлэг нар  ажиллаж байна.

Төлөөлөгч :


1.       Т.Эрдэнэ-ИТХ-ын дарга

2.       Б.Энхболд- холбооны эрхлэгч

3.       Ө.Сүхбаатар-ЕБС-ийн багш

4.       Н.Даариймаа-хувиараа

5.       Ш.Чимэддорж-хувиараа

6.       П.Давгадорж- багийн Засаг дарга

7.       Х.Гомбодорж-багийн Засаг дарга

8.       Д.Адилбиш-малчин

9.       Ж.Хандрагчаа-малчин

10.   Т.Бямбасүрэн-багийн Засаг дарга

11.   Ш.Сундуй-малчин

12.   Ч.Цэнд-Очир-малчин

13.   Ц.Болдбаатар- малчин

14.   Д.Баасандорж-багийн Засаг дарга

15.   Ч.Данаажав-Хөгжмийн багш

16.   Д.Ган-Өлзий-Малчин

17.   О.Самбуу-Ёндон-багийн Засаг дарга

18.   Э.Туул-ЕБС-ийн багш

19.   С.Эрдэнэтогтох-Малчин

20.   Ц.Цэрэндэмбэрэл-Малчин

21.   Г.Оюунгэрэл-Хувиараа


Тэргүүлэгчид


Т.Эрдэнэ-ИТХ-ын дарга

Б.Энхболд-Холбооны эрхлэгч

Ө.Сүхбаатар-ЕБС-ийн багш

Н.Даариймаа- хувиараа

Ш.Чимэддорж- хувиараа

П.Давгадорж- багийн Засаг дарга

Х.Гомбодорж-багийн Засаг дарга

Багийн Иргэдийн нийтийн хурлын даргаар:

1-р баг Ц.Хоролтогтох, 2-р баг Ч.Цэнд-Очир, 3-р баг Д.Оюунжаргал, 4-р баг Ш.Бүжинлхам, 5-р баг Д.Алтангэрэл, 6-р баг Ц.Дэчинравдан нар ажиллаж байна.Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..